Konference: Hvordan bekæmper vi højreekstremismen i norden?

konference billideFire år efter terrorangrebet 22. juni forbliver højreekstremismen en alvorlig trussel både i Norge og vore nabolande. Hvad har vi gjort for at bekæmpe højreekstreme holdninger og miljøer, og hvad må vi gøre fremover? Norsk Folkehjelp, Antirasistisk Senter og Stiftelsen Internasjonalt Hus gør status med en todages nordisk konference i Oslo.  

Konferencen 29. og 30. april 2015, der er støttet af Fritt Ord, behandler indsatsen mod højreekstremisme i Norge efter den 22. juli 2011, og giver et særligt indblik i de udfordringer, vi står overfor norden ved en række foredragholdere fra de nordiske lande. Internasjonalt Hus, der har et nordisk projektkontor på Dutrupgaard, er medarrangør.

Se programmet her.

“Det er positivt, at den siddende regering har lagt en handlingsplan mod radikalisering og varslet etablering af et forskningscenter, som skal skaffe viden om højreekstremisme. Det er alligevel vanskeligt at konkludere, at vi som nation har fulgt tilstrækkeligt op på den alvorlige udfordringer, vi står overfor og som 22. juli var et varsel om. Højreekstremismen må tages alvorligt på et helt andet niveau, end vi gør i dag. Politikere i både forrige og nuværende regering har slået fast, at der er behov for flere tiltag i Norge. Her er vi som samfund nødt til at være vågne og passe på. Har vi gjort nok? Er vi bedre rustet til at forhindre fremtidige angreb”, spørger Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Konferencen finder sted i Litteraturhuset i Oslo og løber over to dage. Dag et omhandler indsatsen mod højreekstremisme i Norge efter den 22. juli, og stiller spørgsmålene:

  • Hvad burde vi have gjort?
  • Hvad bør vi gøre fremover?

“Den norske offentlighed har mere fokus på, hvordan det nye regeringskvarter skal se ud, end på hvorfor det forrige blev ødelagt. Det er uforståeligt, hvorfor Norge af alle lande, ikke afsat har flere resurser til kampen mod truslen fra det yderste højre. Faktum er at både antisemitisme og had rettet mod muslimer og indvandrere er langt mere udbredt i de nordiske lande end hidtil antaget”, påpeger leder i Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen.

På dag to kommer gæster fra Danmark, Sverige, Finland og Norge, blandt dem Mustafa Can, for at give et overblik over udfordringer med voksende højreekstreme bevægelser i norden. Petter Gilsvik, nordisk projektleder for Internasjonalt Hus fortæller, at højreekstreme grupper i Danmark bruger en ny strategi.

“De har lagt støvlene på hylden og har i større grad taget blogs, sociale medier og computerspil i brug for at komme ud med deres budskab overfor unge. I et af spillene konkurrerer man om at sende flest asylfamilier hjem”, siger Petter Gilsvik.

Der er gratis adgang til konferencen, og tilmelding er ikke nødvendig.

Comments are closed.