Demokratisaloner

Demokratisalon

Dutrupgaard afholder en række «demokratisaloner» over temaet: «Demokrati og frihed».

Dutrupgaard afholder en række demokratisaloner over temaet: «Demokrati og mangfoldighed». Møderne holdes som optakt til den nordiske demokratikonference, som arrangeres af bl.a. Internasjonalt Hus, Stavanger og holdes i efteråret 2016.
Formålet med demokratisalonerne er at stille skarpt på, hvordan vi forvalter og udvikler vores demokrati i et stadig mere globaliseret samfund. Et emne, der både rummer muligheder og udfordringer – et emne, der berører os alle.

Med salonerne vil vi fokusere på, hvorledes kulturen kan bidrage til at udvikle demokrati, ligestilling og åbenhed i de nordiske lande, i særdeleshed omkring begrebet mangfoldighed.

Vores forhåbninger er at kunne levere en række konstruktive bidrag til debatten undervejs, både via Dutrupgaards hjemmeside, i form af foredrag rundt om i landet og som en skriftserie og idékatalog med nogle konkrete redskaber til det daglige arbejde med demokrati og frihed.

Demokratisalonerne er åbne for interesserede og annonceres på Dutrupgaards hjemmeside.

Demokratisalon2

Demokratisalonerne

Den 19. maj 2014 havde vi inviteret medlemmer af Dutrupgaards programråd (se her) til at sætte dagsorden for demokratisalonerne. På mødet tog vi afsæt i, at det er 200 år siden, Norge fik sin første grundlov efter selvstændigheden fra Danmark. Det var en af datidens mest moderne og radikale grundlove under stærk inspiration af den franske revolution.

”Kommunikationens mangfoldighed – brug og misbrug”

Efterårets tema, “Kommunikationens mangfoldighed – brug og misbrug”, blev indledt den 15. september 2014, hvor 25 salongæster diskuterede oplæg fra professorerne Christian Kock og Vincent F. Hendricks samt Erik Nørgaard Graversen fra DRs netredaktion, der fra hver deres udkigspost analyserede de mange, nye sociale mediers betydning for debatkulturen i Danmark.

Adgangen til at skaffe sig viden, udtrykke sin mening offentligt og propagandere for synspunkter, varer og tjenesteydelser er øget med næsten eksplosionsagtig fart de seneste år. Et væld af elektroniske medier supplerer de æterbårne og trykte medier, de sociale medier udvikles fortsat og kan anvendes af alle, søgemaskiner som Google, Wikipedia, Expedia, Pricerunner og andre giver os information og viden i ubegrænsede mængder og tilbyder os samtidig varer og tjenester på stadig mere avancerede måder.
Men gør det den offentlige debat mere demokratisk, får alle mulighed for at komme til orde, og hvordan er debatniveauet?

Vanskelige spørgsmål at besvare og – især – vanskeligt at finde konkrete og brugbare løsninger på de udfordringer, der rejser sig.

”De demokratiske institutioner og debatkulturen”

På den næste demokratisalon, som blev holdt den 17. november 2014 bevægede vi os længere ind i kommunikationens mangfoldighed, da vi rettede opmærksomheden mod de demokratiske institutioner og borgernes mulighed for at tage del i den offentlige debat og påvirke de politiske beslutninger. Her gav Ebbe Harder, arkitekt og tidl. medlem af ledelsen på Kunstakademiets Arkitektskole i København, og Mandana Zarrehparvar, chefkonsulent i Institut for Menneskerettigheder en række konkrete eksempler på samfundets demokratiske institutioner, deres muligheder og svagheder. Hvem har vanskeligt ved at komme til orde? Hvordan kan vi bidrage til at forbedre vilkårene?

“Kunstens betydning for relationer og beslutninger”

I foråret 2015 fortsætter demokratisalonerne under temaet, “Kunstens betydning for relationer og beslutninger”. Kulturen er den lim, der binder folk sammen og skaber fælles forståelse. Men det er også den åbne dør, der skaber rum for forskellighed. Hvad kan vi konkret gøre for at styrke kunstens rolle i et mangfoldigt samfund?

*) ”salon” er det danske ord for ”salong” på norsk.