Foreningen Dutrupgaard

Foreningen-Dutrupgaarg

Dutrupgaard – et mødested for mennesker med meninger

Dutrupgaard er som skabt til små grupper, der ønsker tid og fred til at komme dybere med hverdagens tanker og diskussioner.

Dutrupgaard har fokus på mangfoldighed, åbenhed, demokrati og ligeværd.

Dutrupgaard tilbyder analyser, kortlægninger, rådgivning og konsulentbistand inden for kulturmødet.

Atelier Blaa giver mulighed for at opleve billedkunstens mysterier.

Foreningen Dutrupgaard er oprettet i tilknytning til Dutrupgaard og har til formål er at bidrage til udviklingen af det åbne, demokratiske, mangfoldige og inkluderende samfund.

Foreningen kan arrangere udstillinger, dialogmøder, kurser, ophold, udviklingsforløb og andre aktiviteter samt indgå i samarbejder, baseret på kultur, refleksion og udvikling.

Foreningen har hjemsted på Dutrupgaard, og kan både have aktiviteter på Dutrupgaard og andre relevante steder.

Foreningens bestyrelse består af journalist Ole Hammer (formand), forlægger Per Kofod og kontorchef Jørgen Segall. Bestyrelsen fungerer samtidig – sammen med Petter Gilsvik og Birgitte Raen Gilsvik – som styregruppe for Dutrupgaard programråd.