Passion - Maleriudstilling med Birgitte Raen Gilsvik i Strandvejskirken 13. marts – 10.april

Birgitte Raen Gilsvik

Birgitte Raen Gilsvik

Passion

Maleriudstilling med Birgitte Raen Gilsvik

Strandvejskirken 13. marts – 10. april.

Centralt i udstillingen er lidelsen og smerten – men også glæden og håbet! – Ligeså modsætningsfyldt som livet selv er de uløseligt knyttet sammen.
Smerte og angst er ofte skildret op igennem kunsthistorien. Ikke mindst har Edward Munck magtet at give angsten et universelt udtryk.

Lidelses-ikon:

Centralt i den kristne tro står lidelseshistorien og opstandelsen. Jeg ønsker i denne udstilling at knytte det historiske lidelsesdrama sammen med vor tids smerte – med flygtningestrømmen over Middelhavet og tre år gamle Aylan skyllet i land på stranden i Bodrum. I nogen af malerierne har jeg placeret den lille skikkelse i centrum på en billedflade som minder om et ikon. Historisk set blev ikonmalerne kaldet «skrivere» – de skulle formidle en fortælling. Tre år gamle Aylan er blevet vores tids ikon.

Kristusbillederne:

I Kristusbillederne forsøger jeg at give påskedramaet et personligt udtryk. Jeg balancerer mellem det lidt rå og brutale udtryk til det mere meditative og sårbare.

Naturen og Grundtvigs ”påskeblomst”:

I landskabsmalerierne ser jeg på naturen og årstiderne som et billede på livet og døden. På det som brydes ned og som genopstår. Her får også glæden og livsbekræftelsen en central plads. Grundtvigs store dramatiske digt «Påskeblomst» fra 1817 har inspireret mig. Digtet starter med «den ydmyge bondeblomst» som med livsvilje og stædighed sprænger sig frem mod lyset.
Trods dødens mørke kræfter findes der håb og genrejsning.

*  *  *

Birgitte Raen Gilsvik havde sin debutudstilling i 1997 og har siden haft 16 separate udstillinger og 12 kollektive udstillinger i Norge og Danmark.
Raen Gilsviks uddannelse som billedkunstner omfatter klassiske kurser i maling, tegning og croquis ved Stavanger kunstskole og Rogaland distriktshøgskole (nu universitetet i Stavanger) Desuden har hun studeret sammen med billedkunstnere som Kjell Pahr-Iversen, Roland Lengauer og Lou Rizollo.
Hun har også studeret serigrafi ved grafisk værksted i Stavanger.
Birgitte Raen Gilsvik har i mange år haft værksted og drevet eget galleri i Stavanger. Hun flyttede sammen med sin mand til Snekkersten i 2013 og har etableret sig med Atelier Blaa på Dutrupgaard.

Dutrupgaard er parrets hjem og fungerer tillige som et mødested for kunstnere, forfattere, forskere og mennesker der ønsker tid og fred til at komme dybere med hverdagens tanker og diskussioner.

 

Comments are closed.